والو های تدریجی

برند:

MODULATING VALVES BBZK – BBZPM

تضمین تامین و در دسترس بودن قطعات:

  • دردسترس بودن قطعات یدکی اورجینال
  • تحویل سریع قطعات
  • در دسترس بودن تمام وقت شرکت به تین کاوش

تعمیرات پیش گیرانه:

  • ارائه برنامه سرویس بر اساس شرایط بهره برداری تجهیزات در خطوط
  • تحلیل زمان تناوب سرویس والوها بسته به نوع بهره برداری
  • تحلیل هزینه سرویس و بهینه سازی آنها

پیوستگی خدمات فنی:

  • خدمات فنی خاص و مهندسی شده توسط افراد آموزش دیده شرکت
  • تحلیل و پاسخگویی به مشکلات و مسائل در اسرع وقت.

آموزش های فنی:

  • آموزش های پیوسته و فعال
  • آموزش های در محل و ارائه فیلم های آموزشی

فرم استعلام قیمت را تکمیل و ارسال نمایید.

فایل ها را به اینجا بکشید یا
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, mp4, حداکثر اندازه فایل: 10 MB.